ຄົ້ນຫາໜ້າເວັບກັບ...
 
ຕ້ອງເຮັດແນວໃດໃນກ່ອງສຳລັບຄົ້ນຫາ
ໃສ່ຄຳຄົ້ນຫາທີ່ສຳຄັນລົງໄປ: tricolor rat terrier
ໃສ່ຄຳຄົ້ນທີ່ຕ້ອງການໃນວົງຢືມ: "ໜູນາ"
ພິມ OR ໃນການແຍກຄຳແຕ່ລະຄຳ: ຂະໜາດນ້ອຍ OR ຂະໜາດມາດຕະຖານ
ໃສ່ເຄື່ອງໝາຍລົບ - ຢຸ່ທາງໜ້າຄຳທີ່ທ່ານບໍ່ຕ້ອງການ: -ໜູບ້ານ, -"ໜູດຳ"
ເຖິງ
ໃສ່ເຄື່ອງໝາຍຈ້ຳສອງເທື່ອໃນລະຫວ່າງແຕ່ລະໂຕເລກ ແລະ ໃສ່ຫົວໜ່ວຍຂອງການປະເມີນຄ່າ: 10..35 lb, $300..$500, 2010..2011
ແລ້ວຈຳກັດຜົນການຄົ້ນຫາຂອງທ່ານໂດຍ...
ຊອກຫາຫນ້າເວັບໃນພາສາທີ່ທ່ານເລືອກ.
ຄົ້ນຫາຫນ້າເວັບທີ່ຢູ່ໃນບາງຂົງເຂດທີ່ເຈາະຈົງ.
ຊອກຫາໜ້າເວັບທີ່ໄດ້ອັບເດດພາຍໃນເວລາທີ່ທ່ານເຈາະຈົງ.
ຄົ້ນຫາສະເພາະເວັບໄຊນຶ່ງ(ເຊັ່ນ: wikipedia.org ) ຫຼື ຈຳກັດຜົນການຄົ້ນຫາຂອງທ່ານດ້ວຍໂດເມນເຊັ່ນ: .edu, .org ຫຼື .gov
ຄົ້ນຫາຄຳຄົ້ນໃນໜ້າເວັບທັງໝົດ, ຫົວຂໍ້ຂອງໜ້າເວັບ, ຫຼື ທີ່ຢູ່ຂອງເວັບ, ຫຼື ລິ້ງທີ່ພາໄປຫາໜ້າເວັບທີ່ທ່ານກຳລັງຊອກຫາຢູ່.
ຊອກຫາໜ້າເວັບໃນປະເພດທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
ຊອກຫາໜ້າເວັບທີ່ທ່ານສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ຫຼ້າ
ທ່ານຍັງສາມາດ...
ຊອກຫາໜ້າທີ່ຄ້າຍກັບ URL ໃດໜຶ່ງ
ໃຊ້ໂອເປີເລເຕີໃນກ່ອງການຄົ້ນຫາແບບປົກກະຕິໄດ້
ປັບແຕ່ງການຄົ້ນຫາຂອງທ່ານເອງໄດ້
ແອັບຂອງ Google
ເມນູຫຼັກ